IKAR - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Bielska-Białej

IKAR
NAGRODA PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ
W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKINagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki IKAR są wręczane od 1993 roku i przyznawane są w następujących kategoriach:

-    za szczególne osiągnięcia kulturalne w roku kalendarzowym
-    za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki

W każdym roku mogą być przyznawane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii.

Ponadto w każdym roku może zostać przyznany: 

-    KAR SPECJALNY za wyjątkowe działania na rzecz kultury
-    tytuł honorowy Dobrodziej Kultury szczególnie zaangażowanym w sprawy kultury mecenasom i sponsorom
-    Dyplom Specjalny za szczególną działalność na rzecz kultury
-    Dyplom Honorowy za wieloletnią działalność kulturalną

O nagrodę ubiegać się mogą osoby mieszkające w Bielsku-Białej  oraz osoby, których działalność lub twórczość pozostaje w związku z miastem Bielsko-Biała.

 

Nagrody Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki IKAR zostały przyznane po raz 26. Wnioski na IKARY składane są w Wydziale Kultury i Sztuki, a Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta rozpatruje je i opiniuje. Decyzje o przyznaniu IKARÓW podejmuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

 

 

DYPLOMY SPECJALNE

 

GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA w Bielsku-Białej

W mijającym roku Gmina zorganizowała skierowany do szerokiego grona odbiorców cykl spotkań upowszechniających historię naszego miasta poświęconych słynnej bielszczance Selmie Kurz, śpiewaczce operowej żyjącej na przełomie XIX i XX wieku. Należała do grona największych sopranistek koloraturowych znanych z perfekcyjnych wykonań najtrudniejszych partii operowych i niezrównanych trylów. Była artystką Opery Wiedeńskiej, występowała także na scenie londyńskiej Opery Królewskiej.

 

ZESPÓŁ AKTORÓW SPEKTAKLU „TUWIM i...” w składzie:

Małgorzata Bulska, Maria Byrska, Magdalena Obidowska, Lucyna Sypniewska, Dagmara Włoszek, Władysław Aniszewski, Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Tomasz Sylwestrzak. W przedstawieniu tym aktorzy tworząc w poszczególnych scenach wyraziste indywidualne kreacje potrafią jednocześnie być dla siebie świetnymi partnerami, utalentowanymi wokalnie i choreograficznie. Ich kunszt i niezwykłe wyczucie sprawiają, że teksty Juliana Tuwima brzmią z bielskiej sceny świeżo i odkrywczo.

 

 

DYPLOMY HONOROWE

 

KSIĄŻNICA BESKIDZKA

Jako powojenna biblioteka publiczna działała od 1948 roku. Od 1975roku była Wojewódzką Biblioteką Publiczną, a po reformie administracyjnej stała się miejską i powiatową instytucją, jedną z największych w południowej części województwa śląskiego. Nie tylko promuje czytelnictwo, ale prowadzi szeroką działalność na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców. Wielokrotnie nagradzana za swoją działalność, między innymi odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 70-lecia  działalności.

 

CENTRO ITALIANO di CULTURA

od 20 lat promuje i upowszechnia w naszym mieście kulturę Włoch oraz język włoski; organizuje interesujące koncerty muzyczne, wystawy prac współczesnych włoskich artystów, recitale wokalne i popisy taneczne. Centro Italiano prowadzi różnorodną działalność edukacyjną adresowaną do szerokiego grona odbiorców i poprzez bogatą ofertę przybliża mieszkańcom Bielska-Białej kulturę i sztukę południowej Europy.

 

PEDAGOGICZNA BIBIOTEKA WOJEWÓDZKA w Bielsku-Białej

To placówka oświatową funkcjonująca w naszym mieście od 1950 roku. Biblioteka prócz działalności edukacyjnej  zajmuje się również upowszechnianiem historii i kultury Bielska-Białej, a także propagowaniem pamięci o wielokulturowych tradycjach naszego miasta. Mieści się w Pałacyku Emanuela Rosta stanowiącym perełkę secesyjnej architektury Bielska-Białej. W ramach projektu „Emanuel Rost Senior i Emanuel Rost Junior – budowniczowie Bielska-Białej” biblioteka organizuje bezpłatnie oprowadzanie po budowli, konferencje, odczyty i gry edukacyjne.

 

DOBRODZIEJ KULTURY 2018

ENERSYS Sp z o.o.

od wielu lat wspiera finansowo organizację miejskich imprez kulturalnych i działalność Bielskiego Centrum Kultury. Firma była głównym sponsorem 16. Jazzowej Jesieni im. Tomasza Stańko w Bielsku-Białej prezentującej bielskim słuchaczom muzykę na najwyższym światowym poziomie z udziałem takich wykonawców jak: John Surman/Vigleik Storaas Duo, Wolfgang Muthspiel Chamber Trio, Florian Weber Quartet, Bill Frisell Solo czy Marcin Wasilewski Trio.

 

FCA POLAND S.A.

Firma była sponsorem 23. Festiwalu Kompozytorów Polskich im. prof. Henryka Mikołaja Góreckiego, podczas którego melomani mogli usłyszeć Koncert Fortepianowy a-moll op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego oraz II Symfonię Kopernikowską op. 31 patrona festiwalu. Wsparła również finansowo organizację 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Sacrum in Musica” prezentującego szeroką gamę muzyki sakralnej od oratoriów po muzykę starocerkiewną i gospel. Sponsorowała takie koncerty podczas dorocznych Dni Bielska-Białej.

 

 

NOMINACJE za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2018 roku:

 

KRZYSZTOF MACIEJOWSKI

muzyk, kompozytor i aranżer. Laureat Złotej Maski 2007 za muzykę do spektaklu „Testament Teodora Sixta" w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, z którym stale współpracuje. W 2018 roku skomponował niezwykłą muzykę do spektaklu „Oresteja ?” wyreżyserowanego przez François Lazaro w Teatrze Lalek Banialuka. Jego kompozycja to partytura muzyczna przedstawienia budująca dramaturgię i klimat tego nietypowego widowiska. Na równi z wizją plastyczną i grą aktorską tworzy materię spektaklu i wpływa znacząco na jego interpretację. Laureat IKARA  2014 za wybitną dotychczasową działalność.

 

KATARZYNA PIETRZKO

 pianistka, aranżerka i kompozytorka. Absolwentka ZPSM w Bielsku-Białej i Akademii Muzycznej w Krakowie. Zdobywczyni Mateusza Trójki 2018 w kategorii Muzyka Jazzowa – debiut za: oryginalny styl, wyobraźnię muzyczną oraz zapadające w pamięć melodie i harmonie na debiutanckimalbumie„Forthright Stories"kierowanego przez nią tria. Mateusze Trójki - nagrody dla najciekawszych wykonawców roku w kategoriach jazzu i muzyki rozrywkowej przyznawane są przez Program III Polskiego Radia od 25 lat. W tym roku laureatami zostali: Urszula Dudziak, Marek Napiórkowski i Jan Kanty Pawluśkiewicz.Katarzyna Pietrzkobyła stypendystka miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki w 2015 roku.

IKAR 2018 - za szczególne osiągnięcia kulturalne w 2018 roku

 

DARIUSZ GAJNY

pomysłodawca spektaklu „Dziady” wystawianego na Cmentarzu Żydowskim w Bielsku-Białej. Inicjatywa ta jest jednym z ważnych elementów programu rewitalizacji tego cmentarza. Dariusz Gajny został nominowany do nagrody POLIN 2018 przyznawanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Współpracuje z Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej, a także pozyskuje fundusze na prace renowacyjne oraz organizację wydarzeń kulturalnych chroniących pamięć o Żydach Śląska Cieszyńskiego.

 

MAREK MATLAK i JACEK PROSZYK

Kuratorzy wystawy „Niepodległa. Od Czytelni Polskiej do Rzeczpospolitej Polskiej” prezentowanej od maja ubiegłego roku w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej – Zamku Książąt Sułkowskich. To wystawa czasowa, która w niezwykły sposób wpisała się w uroczystości rocznicowe związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Na ekspozycji zaprezentowane zostały polonika z czasów austriackich, eksponaty związane z burzliwymi dziejami I wojny światowej oraz czasem oczekiwania na plebiscyt w 1920 roku.

 

 

NOMINACJE za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki

 

LESZEK POLLAK

Założył i prowadził od 1981 roku Młodzieżowy Mieszany Chór „Ave Sol”, który łączył we wszechstronnym repertuarze znakomitą technikę wykonawczą z radością wspólnego śpiewania. Dzięki talentowi pedagogicznemu dyrygenta oraz wspólnej pracy chór zyskał uznanie słuchaczy i jurorów licznych przeglądów oraz konkursów. Do najważniejszych osiągnięć chóru należy zdobycie Grand Prix konkursów w Kaliszu i Bydgoszczy, a także trzykrotnie I miejsca na festiwalu w belgijskim Neerpelt i sześciokrotnie na festiwalu Legnica Cantat. Leszek Pollak otrzymał wiele odznaczeń i nagród za promowanie muzyki chóralnej. Między innymi odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Nominowany do IKARA w 1995 i 2012 roku.

 

STANISŁAW BIŁKA

działacz społeczny zaangażowany w popularyzację wiedzy o Bielsku-Białej. Od 1986 roku działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, a od 2009 roku jest jego prezesem. Koordynuje z powodzeniem działania Towarzystwa zmierzające do rozbudzania zainteresowania mieszkańców naszego miasta jego historią i dniem współczesnym. Jest współorganizatorem cieszącego się ogromnym zainteresowaniem Konkursu Wiedzy o Bielsku-Białej.. Autor artykułów i publikacji popularyzujących historię naszego miasta i regionu. Inicjator powstania tablic upamiętniających Karola Korna i księdza Stanisława Stojałowskiego.

 

AGATA SMALCERZ

krytyk sztuki, kuratorka wystaw i autorka testów z zakresu krytyki artystycznej publikowanych w ogólnopolskich tytułach branżowych.Swoją pełną pasji i wiedzy pracą przybliża sztukę mieszkańcom Bielska-Białej.Kieruje Galerią Bielską BWA od 2004 roku. Podczas jej dyrekcji Galeria zaczęła zajmować wysokie miejsca w rankingach ogólnopolskich, a wystawy i konkursy przez nią organizowane stawały się wydarzeniami. Jest laureatką Srebrnego Medalu „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, a Galeria została uhonorowana Złotą odznaką „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” oraz Dyplomem Honorowym IKAR 2009. Nominowana do IKARA 2010.

 

TADEUSZ MOSKAŁA

artysta plastyk, członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Od 50. lat jest członkiem i działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor wielu znaków firmowych, medali okolicznościowych, odznak oraz wielkopowierzchniowych ceramicznych płaskorzeźb. Laureat kilkudziesięciu nagród i wyróżnień w konkursach. Zajmuje się wielowymiarowmi przestrzeniami nierzeczywistymi w grafice, malarstwie i dziedzinach pokrewnych. Tworzy prace w konwencji 6D łącząc trójwymiarową przestrzeń rzeczywistą z przestrzenią urojoną. Nominowany do IKARA 2017.

 

EUGENIUSZ JACHYM

aktor Teatru Lalek „Banialuka” od 1968 roku. Świetny animator lalek, który doskonale radzi sobie w różnych technikach aktorskich i z powodzeniem tworzy role adresowane do szerokiego grona odbiorców łamiąc stereotypy i konwencje. Widzowie pamiętają jego role w „Kowalu”, „Diabłach w Brugelandii”, a także kreacje Pustelnika w „Balladynie” czy Drwala w „Czarnoksiężniku z Krainy Oz”. W ostatnich sezonach zachwycił rolą Profesora Bączyńskiego w „Zielonej Gęsi” oraz Dżepetta w spektaklu „Buratino”. Nominowany do IKARA 2003 i wyróżniony Dyplomem Honorowym tej nagrody w 2012 roku. Świętuje jubileusz 50-lecia pracy artystycznej.

IKAR 2018 - za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki

 

 

 

 

 

 

Lista dotychczasowych laureatów nagrody

Regulamin

 

 

Nagrody Prezydenta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki IKAR zostały przyznane po raz 23. Wnioski na IKARY składane są w Wydziale Kultury i Sztuki, a Kapituła Nagrody Prezydenta Miasta rozpatruje je i opiniuje. Decyzje o przyznaniu IKARÓW podejmuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

 

Dyplom honorowy

 

DZIECIĘCY CHÓREK  „PINOKIO” 

działa w Miejskim Domu Kultury, w Domu Kultury w Komorowicach od 1995 roku. W jego skład wchodzą dzieci od 5. do 13. roku życia. Jest laureatem wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Wydał kilka płyt. W repertuarze PIONOKIA znajdują się różnorodne piosenki dla dzieci, kolędy i pastorałki, piosenki francuskie oraz utwory w stylu retro, z którymi PINOKIO zdobywał nagrody. Kierownikiem artystycznym chórku i jego założycielką jest Barbara Marcinkiewicz.

 

Dobrodziej Kultury 2015

 

FCA POLAND S.A. 

był sponsorem jednego z największych festiwali jazzowych w Europie – Jazzowej Jesieni w Bielsku-Białej. Jego dyrektorem artystycznym jest Tomasz Stańko. Dzięki wsparciu firmy FCA możliwe było zaproszenie na 13. festiwal takich gwiazd jak Maria Schneider, Egberto Gismonti czy Andy Sheppard. Firma wsparła również organizację tegorocznych obchodów Dni Bielska-Białej, podczas których na  Placu Ratuszowym i w hali pod Dębowcem wystąpiłli: zespół Dżem, Golec uOrkiestra i DJ Bobo.

 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.  

był głównym sponsorem wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu Kompozytorów Polskich
im. prof. Henryka Mikołaja Góreckiego. Dzięki wsparciu
BANKU możliwe było zaproszenie
na jubileuszową XX. edycję festiwalu Kevina Kennera i Alenę Baevą oraz wysłuchanie „Creda” Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu solistów, Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, Chóru Chłopięcego z Bochni oraz Chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją kompozytora.

 

NEMAK POLAD  

to firma, która znacząco wsparła Teatr Polski w Bielsku-Białej w minionym roku. To dzięki jej pomocy Teatr mógł przygotować z takim rozmachem premierę spektaklu „Sześć wcieleń Jana Piszczyka”
w ramach uroczystości związanych z jubileuszem
125-lecia powstania teatru w Bielsku-Białej
oraz 70-lecia działalności polskiego zespołu na bielskiej scenie, przygotować ciekawą ofertę festiwalu „Bielsko blisko” oraz
wzbogacić swój repertuar o pozycje ambitne i atrakcyjne teatralnie.

 

Nominacje:

- za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2015

 

KATARZYNA i MACIEJ SZYMONOWICZOWIE  

są beskidzkimi twórcami muzyki oraz artystycznego graffiti. Tworzyli grupę „Psio Crew”, która zdobyła
III nagrodę w Konkursie Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. Są autorami muralu „Pasterz”
W ubiegłym roku wydali album „Gajdosze”, który wieńczy dwuletnie badania nad najdawniejszą formą kapeli góralskiej z Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Album powstał aby utrwalić wiedzę o beskidzkich muzykantach zwanych gajdoszami i udokumentować unikatowy instrument jakim są gajdy. W książce znajdują się życiorysy 93. gajdoszy oraz niepublikowane zdjęcia muzyków
i instrumentów. Albumowi towarzyszą dwie płyty ze współczesną i archiwalną muzyką góralską, które zdobyły I Nagrodę „Fonogram Źródeł 2014" konkursu Nowa Tradycja.
 

IKAR 2015 - za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2015 

 

DAGMARA WŁOSZEK

ubiegłoroczna absolwentka Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej we Wrocławiu. Jest pierwszy sezon w zespole Teatru Lalek „Banialuka”. Jej debiutem scenicznym była brawurowo zagrana rola Alicji w przedstawieniu „Księga dżungli”. Stworzona przez nią postać jest wielowymiarowa, ujmuje wyrazistością i zdobywa sympatię widzów. Przygotowując ją aktorka wykazała się wszechstronnymi umiejętnościami warsztatowymi, zarówno aktorskimi jak i taneczno-wokalnymi.

 

MIROSŁAW MIKUSZEWSKI

prezes Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej. Zintegrował bielskich artystów
i zapewnił im siedzibę w wyremontowanej kamienicy na Starówce.
Stworzył Galerię Sztuki w Gemini Park i zorganizował uroczystości jubileuszowe 70-lecia ZPAP w Bielsku-Białej, w ramach których odbyła się wystawa w Galerii Bielskiej BWA prezentująca dorobek bielskiego środowiska plastycznego. Wydany został także katalog okolicznościowy zawierający historię obecności ZPAP w Bielsku-Białej.

 

 

Nominacje:

- za wybitną dotychczasową działalność

 

 

BARBARA  NACHAJSKA-BROŻEK

uznana artystka i wybitny pedagog bielskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest zeszłoroczną laureatką Grand Prix Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej w Krośnie oraz zdobywczynią głównych nagród w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Włókna w Kowarach. Jej tkaniny charakteryzuje maestria wykonania, precyzyjny rysunek i piękna kolorystyka. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą.

 

RAFAŁ  BUTOR

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Bielskiej Szkole Przemysłowej, organizator Konkursu Wiedzy o Bielsku-Białej w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Jest jego członkiem
i Przewodniczącym Zespołu Edukacji Regionalnej Celem konkursu jest budzenie świadomości regionalnej i zainteresowania dziejami naszego miasta wśród młodego pokolenia. Co roku bierze w nim udział około 300 uczestników z prawie 30 bielskich szkół.

 

AGATA  FENDER

absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, animatorka życia muzycznego, kierownik muzyczny
i dyrygent
chóru przy ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela w Bielsku działającego jako stowarzyszenie „Graduale”. Chór świętował w ubiegłym roku jubileusz 70-lecia powojennej działalności. Posiada w repertuarze utwory sakralne kompozytorów polskich i obcych, od renesansu po współczesność. Występował w wielu miastach kraju oraz w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii, Holandii, Rosji i Szwecji. Nagrał kilka płyt propagujących twórczości kompozytorów muzyki sakralnej naszego regionu.

 

TOMASZ  LOREK

aktor Teatru Polskiego od 1999 roku. Absolwent  Akademii Muzycznej w Katowicach. Wykreował
na bielskiej scenie ponad 50. interesujących ról. W ubiegłym roku był współtwórcą koncertu „Ocalić
od zapomnienia” poświęconego bielskim artystom, którzy odeszli. Laureat Złotej Maski 2015 za tytułową rolę w musicalu „Zorba” i Laurów Dembowskiego. Jest aktorem wszechstronnym, o nieprzeciętnym głosie i umiejętności tworzenia wiarygodnych postaci scenicznych, które zapadają w pamięć widzów.

 

Zespół LIZARD

W minionym roku obchodził jubileusz ćwierćwiecza działalności. To grupa wpisująca się w szeroko rozumiany nurt rocka progresywnego. Jeden z nielicznych polskich zespołów, które odniosły sukces
w kraju i za granicą. To, obok SBB, najciekawsza formacja art.-rockowa z województwa śląskiego i jeden z najważniejszych zespołów tego typu w kraju. Lizard pojawiał się na wielu prestiżowych imprezach
i koncertach. Zespół wydał pięć płyt, z których ostatnia ukazała się w 2013 roku.

Obecnie zespół Lizard tworzą: Damian Bydliński (śpiew, gitara), Janusz Tanistra (gitara basowa), Daniel Kurtyka (gitara), Paweł Fabrowicz (instrumenty klawiszowe) i Mariusz Szulakowski (perkusja)

IKAR 2015 - za wybitną dotychczasową działalność

 

JAROSŁAW  GRZYBOWSKI

perkusista, aranżer, dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Był perkusistą zespołu Golec uOrkiestra, z którym zagrał ponad 700 koncertów  działającą przy Bielskim Centrum Kultury. Jest dyrygentem formacji paradnej i kierownikiem artystycznym Bielskiej Orkiestry Dętej, która uczestniczy
w życiu muzycznym miasta. Przez 40. lat swej działalności wystąpiła ponad 1000 razy. Była nagradzana na konkursach i międzynarodowych przeglądach. Jarosław Grzybowski w 2010 roku został uhonorowany Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

 

 

 

Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.