Miejski System Informacji w Bielsku-Białej.

Dodano: 01-10-2010
 
Miasto Bielsko-Biała podpisało kolejną umowę o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej.

Tytuł projektu: „Miejski System Informacji w Bielsku-Białej”. 

Całkowita wartość projektu: 2 673 803,62 zł
Kwota dofinansowanie z:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 097 042,23 zł

Rozpoczęcie realizacji: marzec 2012  r.
Zakończenie rzeczowe realizacji: grudzień 2012 r.


Projekt „Miejski System Informacji w Bielsku – Białej” polega na wprowadzeniu w przestrzeń publiczną miasta nowych elementów informacyjnych.
System informacji miejskiej, jaki powstanie w Bielsku – Białej, ma za zadanie uporządkować informację o przestrzeni publicznej, nadać jej usystematyzowany, spójny kolorystycznie i funkcjonalnie charakter. Informacja, którą będzie ze sobą nieść, ma być przejrzysta i konsekwentnie ułatwiać turystom i mieszkańcom poruszanie się po mieście oraz dokonywanie świadomych wyborów turystyczno-edukacyjnych. Tworząc system położono nacisk na porządkowanie wizualne przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie jednolitych zasad graficznych, wzorniczych i lokalizacyjnych na tym polu

         Przed kompleksową realizacją Miejskiego Systemu Informacji w latach 2008 – 2009 przystąpiono do wdrożenia I etapu zadania – projektu pilotażowego. Wyselekcjonowano dwa obszary atrakcyjne pod względem turystycznym: ścisłe centrum miasta i turystycznie atrakcyjną, rekreacyjną dzielnicę na obrzeżach miasta. Zainstalowano na tym obszarze przykładowe elementy systemu (tablice kierunkujące, moduły historyczne, mapy z informacją funkcjonalną i informacją o szlakach tematycznych), które mają za zadanie pokazanie na niewielkim obszarze, jak docelowo uatrakcyjniona zostanie przestrzeń miejska – wzrośnie jej jakość estetyczna i informacyjna.

         W kolejnym etapie realizacji MSI poszczególnymi elementami systemu pokryty zostanie rozszerzony obszar miasta – jego szeroko rozumiane centrum historyczno - funkcjonalne.  W zwiększonej ilości pojawią się: moduły historyczne, mapy z informacją funkcjonalną i informacją o szlakach tematycznych, słupy ogłoszeniowe przeznaczone do zamieszczania informacji o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych przyciągających turystów, tablice kierunkujące do ważnych obiektów historycznych i funkcjonalnych. Tym samym przestrzeń miejska nasycona zostanie elementami, które sprawią, że stanie się ona interesująca i przyjazna dla turystów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013.
Zgłoś błąd
PDF
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1
2
3
4
5
6