Dodatkowy termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020

Dodano: 10-07-2019
823ae8dbba8e29ab88ed3baada8a3a0325d8bdd1.jpg

Wojewoda Śląski stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 17 maja 2019 r. nieważność w całości Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. W związku z powyższym na IX sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 10 czerwca 2019 roku podjęto kolejną Uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 uwzględniającą uwagi organu nadzorczego. Uchwała ta wprowadza m.in. dwa sposoby głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty tj. głosowanie elektroniczne oraz głosowanie tradycyjne za pośrednictwem kart do głosowania.

W związku z nową Uchwałą, Prezydent Miasta wskazał w zarządzeniu dodatkowy termin na składanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego. Propozycje projektów obywatelskich można składać do 18 lipca 2019 r. włącznie. Formularz projektu w wersji papierowej wraz z listą poparcia projektu ogólnomiejskiego oraz wzorem zgody opiekuna prawnego osoby małoletniej będzie dostępny w Urzędzie Miejskim Bielska-Białej - pl. Ratuszowy 1, pok. 44,48. Formularz zgłoszenia projektu w wersji elektronicznej wraz z załącznikami jest do pobrania poniżej.

Należy zaznaczyć, że propozycje Mieszkańców Bielska-Białej złożone w czasie pierwotnego naboru (trwającego od 23 kwietnia do 23 maja 2019 r.) zostają automatycznie włączone na listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów złożonych przed 24 maja 2019 roku. Zgłoszone propozycje Mieszkańców są weryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej oraz technicznej możliwości realizacji, a także weryfikowane są szacunkowe kwoty projektów.

Przypominamy, że w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego na realizację zwycięskich projektów przeznaczono w sumie pulę 6.000.000 zł. Na projekty ogólnomiejskie rozdysponowana zostanie kwota 1.500.000 zł, a na osiedlowe 4.500.000 zł. Wartość pojedynczych projektów nie może przekroczyć odpowiednio kwoty 750.000 zł brutto i 150.000 zł brutto.

Propozycję projektu ogólnomiejskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej, a propozycję projektu lokalnego każdy mieszkaniec danego Osiedla, którego dane przedsięwzięcie dotyczy.

Formularze zgłoszenia projektów  znadują się tu.

 

Zgłoś błąd
PDF
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Lato w mieście - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1
2
3
4
5
6