Prezydent otrzymał absolutorium

Dodano: 10-06-2019
17a7baf6c75bb0657b43542d9a6afa7697b1c463.jpg

10 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyła się sesja absolutoryjna. Przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

 

- Analizując wykonanie dochodów za 2018 rok należy stwierdzić, że był to kolejny pozytywny rok dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów wrażliwych na wahania koniunktury. Już piąty rok z rzędu Miasto uzyskuje wyższe wpływy z tytułu udziałów PIT. Zdecydowana większość innych dochodów została również wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano ponadplanowe wpływy. Zrekompensowało to częściowo niższe dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – podkreślił prezydent Klimaszewski. 

 

Po wystąpieniu prezydenta, stanowiska w sprawie sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Jazowy  oraz  przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - Roman Matyja.

 

Następnie głos zabrali przedstawiciele klubów radnych: PiS – Przemysław Drabek, Platformy Obywatelskiej – Krzysztof Jazowy, Niezależni.BB - Małgorzata Zarębska oraz Klubu Wyborców Jacka Krywulta – Piotr Kochowski, którzy ocenili wykonanie budżetu.

 

Za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Jarosławowi Klimaszewskiemu głosowało 16 radnych, 9 wstrzymało się od głosu. Rada obradowała w pełnym składzie. 

 

Przebieg głosowania będzie retransmitowany na stronie Rady Miejskiej Bielska-Białej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś błąd
PDF
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Lato w mieście - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1
2
3
4
5
6