Komunikat Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie konsultacji projektu uchwały

Dodano: 10-05-2019

Zgodnie z uchwałą nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza przeprowadzenie konsultacji internetowych (e-konsultacje) projektu uchwały  w sprawie nadania rondu w ciągu ulicy Romana Dmowskiego w Bielsku-Białej nazwy – Trzeciego Szeregu Solidarności.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i sugestii w przedmiocie w/w projektu uchwały.

 

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 13.05.2019 r. i trwają do dnia 19.05.2019 r. Konsultacje przeprowadzone będą poprzez zamieszczenie ogłoszenia wraz z projektem uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, na stronie internetowej www.um.bielsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6.

 

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacjenazwyulic@um.bielsko.pl.

 

Zgłoś błąd
PDF
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
zapytajprezydenta - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
BUDZET
Budżet obywatelski
 „Płatności online”  - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
SPM
Konsultacje społeczne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
geoportal - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
1
2
3
4
5
6