Stypendia w dziedzinie kultury i sztuki

STYPENDIA BIELSKA-BIALEJ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Komisja Stypendialna działająca przy Wydziale przyznała stypendia kwartalne miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki w edycji maj 2017 (od 1 lipca do 30 września 2017 roku).

Stypendia te w wysokości 2 647,00 zł (brutto) miesięcznie przyznane zostały następującym osobom:


JULIA KANIA

Absolwentka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej. Studentka wokalistyki jazzowej na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie dr Anny Stępniewskiej-Gadt. W 2016 roku otrzymała stypendium Rektora Akademii Muzycznej dla najlepszych studentów. Autorka muzyki i tekstów, założycielka zespołu Julia Kania Quartet, z którym od roku koncertuje w wielu miastach Polski. Przygotowuje debiutancką płytę, która ukaże się jesienią bieżącego roku. Brała udział w wielu koncertach i wydarzeniach kulturalnych na terenie Bielska-Białej, Katowic i Krakowa. Występowała między innymi w ramach cyklu Wtorki Jazzowe w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i koncertów jazzowych w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach oraz podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej. W 2016 roku została finalistką XV międzynarodowego festiwalu w Jeleniej Górze Krokus Jazz Festiwal i uhonorowana Nagrodą Specjalną.

AGNIESZKA NOWIŃSKA

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Scenografii i Malarstwa pod opieką Jerzego Skażyńskiego i Andrzeja Majewskiego oraz na Wydziale Architektury Wnętrz pod opieką Andrzeja Głowackiego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na Wydziale Scenografii przygotowała w ramach dyplomu film animowany „Ka Kontra Kafka” według scenariusza Macieja Pisuka i Jarosława Hessa, który był prezentowany na festiwalach filmowych w Polsce, Czechach, Niemczech i Skandynawii. Otrzymała Złoty Medal krakowskiej ASP za dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz pt. „Podróż do Wnętrza Ziemi“ zrealizowany na podstawie książki Juliusza Verne’a. Projekt prezentowany był w Krakowie (Pałac Sztuki 1999) i Paryżu (Luwr 2000). W 2001 roku otrzymała stypendium swojej uczelni, które realizowała we Francji (Saint Denis). W 2002 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki Hiszpanii, dzięki któremu obroniła z wyróżnieniem w Walencji w 2008 roku doktorat związany ze sztuką Tybetu pod opieką Carlosa Placencia-Climent.
W 2012 roku otrzymała stypendia firmy FORD na zorganizowanie dwóch wystaw indywidualnych na Florydzie w Miami w Galerii Produkt/81.
Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych m. in. w Krakowie, Warszawie, Bielsku-Białej, a także w Paryżu, Madrycie, Maladze i Walencji. Prezentowała swoje prace również w Stanach Zjednoczonych, między innymi w w Miami, San Francisco, Luizianie i ostatnio w Nowym Jorku gdzie na stale współpracuje z Galerią Indiewals, a także w Kolumbii (Bogota).
Ilustratorka książek i tomików poezji wydawanych w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce, gdzie zilustrowała między innymi książkę Jana Pichety „Złoty deszcz” (2015) i „Bliskość Oddaleń” Juliusza Wątroby (2016), Seek the Holy Dark”, Clare.L. Martin, recenzowany przez Oxford Word (2017). Jest autorką nowej koncepcji szaty graficznej Kalendarza Beskidzkiego.
Jej prace są w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, Narodowego Instytutu Ekspertyz Sądowych i Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz w kolekcjach prywatnych w wielu krajach Europy i Ameryki, a nawet na Alasce.

BARTŁOMIEJ NOSZKA

saksofonista, autor utworów muzycznych. Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej w klasie saksofonu Tomasza Gmyrka. Ukończył z wyróżnieniem studia I stopnia na Akademii Muzycznej w Krakowie i rozpoczął na tej uczelni studia magisterskie w klasie saksofonu jazzowego dr. hab. .Ryszarda Krawczuka i dr. Marcina Ślusarczyka. Był stypendystą Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.
W swoim dorobku ma wiele nagród i wyróżnień zdobytych indywidualnie z różnymi formacjami muzycznymi, między innymi wyróżnienia z South Quartet na Międzynarodowym Krokus Jazz Festiwal w 2012 roku i na School & Jazz Festival w Lubaczowie w 2013 roku.
Był finalistą Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych w Warszawie w 2012 roku.
W 2016 roku z zespołem S.O.T.A. zdobył II miejsce na Blue Note Poznań Competition w kategorii zespołów instrumentalnych, III miejsce podczas 40. edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, a w tym roku II miejsce w konkursie dla instrumentalistów i wokalistów jazzowych na Baszta Jazz Festiwal.
Występował na wielu międzynarodowych festiwalach m.in.: w 2014 roku na Souls Jazz Festival w Chicago, Indy International w Indianapolis, podczas Letniego Festiwalu Jazzowego w Krakowie (w latach 2015-2017) oraz na Młyn Jazz Festiwal 2015 i 2016 w Wadowicach. Ma za sobą trasy koncertowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Niemczech.
Współpracował z wieloma wybitnymi muzykami, między innymi Rosario Giuliani, Tom Arthurs, Andy Ninvalle, Bryan Corbett, Michał Urbaniak, Krzesimir Dębski, Stanisław Sojka, Kuba Badach.
Na co dzień aktywnie koncertuje z zespołami: Marian Pawlik Quartet, Wojciech Groborz Orchestra Dedicated, S.O.T.A., Bartek Noszka Organ Trio, Big Band Małopolski oraz współpracuje z krakowskimi klubami jazzowymi: Jazz Club u Muniaka, Harris Piano Jazz Bar i Piec'Art Acoustic Jazz Club.

 


REGULAMIN

§ 1.

Stypendia Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki zwane dalej "stypendiami twórczymi" finansowane są ze środków budżetu Miasta Bielska-Białej na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2.

1. Prezydent Miasta powołuje 6-osobową Komisję Stypendialną.
2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

a) Przedstawiciele różnych dziedzin sztuki,
b) Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwej ds. kultury,
c) Wyznaczony przez Prezydenta Miasta pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
3. Prezydent Miasta może wyznaczyć inną osobę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Stypendialnej.
4. W przypadku rezygnacji członka Komisji Stypendialnej Prezydent Miasta powoła osobę zastępującą.
5. Sekretariat Komisji Stypendialnej mieści się w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1.

§ 3.

1. Stypendia twórcze przyznawane są indywidualnie za szczególne działania artystyczne na rzecz Bielska-Białej:

a) twórcom i artystom,
b) studentom artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych

wyłącznie posiadającym stałe zameldowanie w Bielsku-Białej, nie pracującym etatowo lub takim, których zarobki nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium.
2. Osoby ubiegające się o stypendium zobowiązane są okazać dowód tożsamości potwierdzający ich zameldowanie.
3. Stypendia twórcze mogą zostać przyznane osobom nie zameldowanym na stałe w Bielsku-Białej jedynie w takim przypadku, gdy działają one na rzecz kultury Bielska-Białej.
4. Stypendia twórcze nie dotyczą dofinansowania edukacji indywidualnej osób pracujących etatowo, których zarobki przekraczają minimalne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych mogą składać:

a) studenci artystycznych uczelni wyższych lub studiów podyplomowych na kierunkach artystycznych,
b) zainteresowani twórcy i artyści,
c) stowarzyszenia zrzeszające twórców i artystów,
d) instytucje artystyczne zrzeszające twórców i artystów,
e) inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie stypendiów twórczych należy składać w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w dwóch terminach :

a) do 31 maja każdego roku,
b) do 30 listopada każdego roku.

2. Wniosek powinien zawierać:

a) dane osobowe wnioskodawcy,
b) udokumentowane dane o dorobku twórczym lub artystycznym oraz o szczególnych osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki,
c) opinię opiekuna artystycznego (w przypadku studentów),
d) program stypendium obejmujący plan pracy w okresie pobierania stypendium
e) opinię jednej z instytucji wymienionych w § 4 lit. c), d) lub e),
f) jeżeli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, wysokości i okresie jego pobierania,
g) oświadczenie o dochodach za półrocze poprzedzające przyznanie stypendium twórczego, przy czym dochody wykazane w oświadczeniu nie mogą być rozdzielone na członków rodziny.

3. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia w przypadku:

a) złożenia go po terminie
b) braków formalnych.

§ 6.

1. Decyzje o przyznaniu stypendium twórczego podejmuje po rozpatrzeniu wniosków Komisja Stypendialna.
2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 7.

Stypendium twórcze może być przyznawane w formie:

a) jednorazowej wypłaty,
b) wypłaty kwartalnej lub półrocznej.

§ 8.

1. Wysokość przyznanej jednorazowo kwoty stypendium twórczego nie może być mniejsza niż 100 % ani też większa niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość przyznanej kwartalnej lub półrocznej kwoty stypendium twórczego (w przeliczeniu miesięcznym) nie może być mniejsza niż 50 % ani też większa niż 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z zyskiem w miesiącu poprzedzającym przyznanie stypendium twórczego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 9.

1. Jeżeli otrzymujący stypendium twórcze nie realizuje programu stypendium jego wypłata może być wstrzymana.
2. O wstrzymanie wypłaty stypendium twórczego lub jego zwrot występuje Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na wniosek Komisji Stypendialnej, a decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydent Miasta.

§ 10.

1. Stypendysta do 6 miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium twórczego zobowiązany jest złożyć dokumentację z realizacji programu stypendialnego.
2. Po złożeniu dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 stypendysta ma obowiązek na żądanie Wydział Kultury i Sztuki nieodpłatnie prezentować efekty realizacji programu stypendium twórczego na miejskich imprezach kulturalnych.

§ 11.

Decyzje o przyznaniu stypendiów twórczych podaje się do publicznej wiadomości.

Pobierz wniosek
Pobierz oświadczenie


 
Zgłoś błąd
Pdf
Drukuj
Powrót
Na skróty
bip - Biuletyn Informacji Publicznej
e-skrzynka podawcza
SPM
Budżet obywatelski
zima w miescie 2018 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
RIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego
Pogoda i jakość powietrza
pomoc prawna
To jest aplikacja Webphone służąca do bezpłatnego dzwonienia do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.